+31 (0)6-23934932 yvonne@kroontours.nl

Clara van Sparwoude

Clara Jansdr. van Sparwoude (1530-1615) is 85 geworden en was 40 jaar getrouwd met Arent. Niks speciaals op het eerste gezicht…totdat je weet dat ze in 1530 geboren is. Er was toen best veel waar mensen aan dood konden gaan, maar dat bleef hun bespaard. Helaas was het Clara en Arent niet gegund om kinderen te krijgen. Ze voelde zich wel verbonden met kinderen. Ze was daarom buitenmoeder van het Meisjeshuis en stelde elk jaar een bedrag beschikbaar om 2 jongens theologie te laten studeren.

Maar als dit enige was geweest, dan hadden we nooit meer van haar gehoord. De reden dat ze niet is vergeten, is dat ze een testament liet opstellen na het overlijden van haar man. Daarin verleende ze legaten aan familieleden, maar ook huwelijksgiften aan elk (buitenechtelijk) kind dat ging trouwen. Dat bedrag was tussen de 100 en de 300 gulden. 250 Jaar lang nam de gemeente het op zich om het testament uit te voeren. Maar dat was nog een hele uitzoekerij want wie was nou wel een echte neef of nicht en wie niet?? En er kwamen er steeds meer bij.

Dus droeg Delft in 1860 het beheer over aan het Ministerie van Financiën. Die stelde speciaal een ambtenaar aan om de familierelaties in kaart te brengen en te houden en om aan eenieder 25 gulden uit te keren. Maar 60 jaar later was de minister wel klaar met dit soort fondsen en stelde hij voor om ze op te heffen en het bedrag uit te keren aan de nazaten. Zo ontvingen de meest behoeftige onder hen, 4000 in getal, samen zo’n half miljoen gulden. Clara heeft de gemoederen dus een paar honderd jaar flink beziggehouden!

Contact

+31 (0)6-23934932

yvonne@kroontours.nl

Stadtours

Lezingen

Familietours

Over Yvonne

Vrouwen Bieb

Algemene Voorwaarden

Privacy verklaring

Disclaimer

Cookie verklaring