+31 (0)6-23934932 yvonne@kroontours.nl

Cornélie Lydie Huygens

Cornélie Lydie Huygens (1848-1902) groeide op bij haar tante die bevriend was met Mina Kruseman, een excentrieke vrouw die zelfvoorzienend wilde zijn en, ongetrouwd, 2 kinderen kreeg. Ook nadat Huygens uit huis was, bleef de invloed van Kruseman onverminderd groot, want 2 winters logeerde ze bij Kruseman in Brussel. Ze schreef romans waarvan de verkoop genoeg was om haar hoofd boven water te houden.

Ze werd lid van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiderspartij) en deed met veel plezier het gewone partijwerk. Door haar uitgesproken mening trok ze de aandacht van 2 tegengestelde groepen: de strijdsters voor het vrouwenkiesrecht en de voormannen van de arbeidersbeweging. Want volgens haar hadden de vrouwen geen aandacht voor de arbeidsters en de mannen hadden geen aandacht voor de belangen van de vrouwen. Zij probeerde beide partijen samen te brengen. Ze had uitgesproken ideeën gebaseerd op het marxisme. Het vrouwenvraagstuk was voor haar sterk verbonden met economische factoren: vrouwen moesten economisch zelfstandig zijn.

Ze schreef een boek over de klassenstrijd waar veel van haar tijdgenoten als Jelle Troelstra en Domela Nieuwenhuis in belandden. Als zoon van een conservatieve koopman koos de hoofdpersoon in het boek van Huygens voor een politieke carrière als socialist. Behalve dat het boek bol stond van de politieke ideeën, was het ook een pleidooi voor de gelijkberechtiging van vrouwen en voor het ‘vrije’ huwelijk. Weer een vrouw die haar tijd ver vooruit was. Sterker…ook nu is het ‘vrije’ huwelijk bepaald niet de norm. Haar kennis van het marxisme komt elke keer naar voren in artikelen en socialistische propagandabijeenkomsten. De ‘rode freule’, zoals ze met recht genoemd mag worden, werd in 1900 als eerste vrouw gekozen in het bestuur van de SDAP.

Het leven kende voor haar een rare afloop. Ze was altijd tegen het huwelijk geweest, maar trouwt dan toch op 54-jarige leeftijd met een man die uiteindelijk met veel moeite is gescheiden van zijn vrouw. Nog geen maand na de trouwdag pleegt ze zelfmoord door het water van een vijver in te lopen. Tien jaar eerder had ze precies zo in een van haar romans had geschreven hoe de hoofdpersoon dat had gedaan.

Ze heeft mooi de emancipatiestrijd van de arbeiders en die van de vrouwen met elkaar weten te verbinden. En ze heeft haar rigoureuze, goed onderbouwde afwijzing van het traditionele huwelijk telkens weer onder de aandacht gebracht.

Contact

+31 (0)6-23934932

yvonne@kroontours.nl

Stadtours

Lezingen

Familietours

Over Yvonne

Vrouwen Bieb

Algemene Voorwaarden

Privacy verklaring

Disclaimer

Cookie verklaring