+31 (0)6-23934932 yvonne@kroontours.nl

Guyote van IJsselstein

Zij leefde in de 14e eeuw en was kleindochter van een bisschop. Is ze een dochter van een bastaardkind of was de bisschop keurig getrouwd en vader voordat hij bisschop werd? We zullen het nooit weten.

Van vaderskant stamt ze af van een zijtak van de bekende heren van Amstel. Gijsbrecht van Amstel komt aan bod in een toneelstuk van Vondel, maar wellicht dat jij eerder denkt aan De Heeren Van Amstel. Ze heeft alleen 2 zussen en die deden afstand van hun rechten. Daarom erft zij, na haar vaders overlijden, zijn inkomsten en bezittingen, waaronder kasteel IJsselstein.

Ook in IJsselstein is men de roem van De Heren van Amstel niet ontgaan, dus tegenwoordig verwijzen ze graag naar hen als stichters van hun stadje, maar is dat terecht? Gyuote staat dan ook wel bekend als Goudijn van Amstel, want ‘we’ volgen de mannelijke lijn. Terwijl haar vader toch echt ‘Van IJsselstein’ als familienaam heeft. Zij is de opdrachtgeefster van een grafmonument voor haar ouders en grootouders en daar maakt ze bij haar vader en grootvader al duidelijk hoe het zit. In het baldakijn (een ‘dakje’ boven een bed, in dit geval van steen) is boven hun beider hoofd het wapen van IJsselstein aangebracht.

Boven het hoofd van haar grootmoeder en moeder heeft ze een alliantiewapen (waarin de familiewapens van beide families zijn afgebeeld) laten aanbrengen. Bij haar oma is keurig het wapen van de echtgenoot links aangebracht. Maar bij haar moeder heeft ze ervoor gekozen om het wapen van haar moeders familie aan de linkerkant te plaatsen. Daarmee plaatste zij die familie op de voorgrond. Saillant detail: voor de beeltenis van de vader en de grootvader is dezelfde mail gebruikt terwijl voor de vrouwen een andere mal is gebruikt.

Zij zorgde er dus voor dat haar ouders en grootouders herinnerd werden en dat past in de traditie van die tijd waarin de vrouwen deze taak op zich namen. Hoe graag IJsselsteiners misschien ook willen dat hun stad en kerk door de Heren zijn gesticht, dat is niet hoe het echt zit. Want dat is gedaan door bisschop Guy, de grootvader van Gyuote en dat heeft zij zowel elegant als discreet tot uiting laten komen in het grafmonument.

Contact

+31 (0)6-23934932

yvonne@kroontours.nl

Stadtours

Lezingen

Familietours

Over Yvonne

Vrouwen Bieb

Algemene Voorwaarden

Privacy verklaring

Disclaimer

Cookie verklaring