De andere helft van de geschiedenis

De rijkdom, kennis, ervaring, instuten, gebouwen en meer waar wij nu over beschikken...het is er vooral dankzij onze voorouders.  Van mannen is bekend wat hun rol is geweest; uitvinders, politieke kopstukken, schilders, vakbondsleiders, criminelen, fotografen of beroemd tegen wil en dank. Al deze categorieën komen ook voor onder vrouwen. Helaas zijn zijn zij een stuk minder bekend. Wie waren ze en wat deden ze?

Aan de hand van hele diverse vrouwen vertel ik over ‘de andere helft van de geschiedenis’. Dat doe ik zowel binnen, tijdens een lezing, als buiten, tijdens een tour. Over heldinnen die zich door niemand lieten tegenhouden, die hun eigen keuzes maakten en die hielden van hun stad. Op hun schouders staan wij nu, vrouwen en mannen. Door meer over ze te weten komen, ontstaat er een bredere blik en meer begrip.

Tour '10 Amsterdamse vrouwen in de 20e eeuw'

In mijn nieuwste tour worden 10 Amsterdamse vrouwen in de 20e eeuw voor het voetlicht gebracht. Deze vrouwen staan ook vermeld in het boek 1001 Vrouwen in de 20e eeuw van Els Kloek. Ze zijn geboren en overleden in de stad en hebben er hun voetsporen achtergelaten. Zo was er een vrouw die uitgroeide tot de moeder aller soaps, een andere vrouw heeft het ruiterstandbeeld van Wilhelmina gemaakt, vlakbij metrostation Rokin, en een derde heeft de poorten geopend voor vrouwen naar veel meer beroepen en vond een passend salaris voor vrouwen heel normaal.

Wil je weten wat deze vrouwen zo bijzonder maakt, waar ze geleefd hebben en hoe ze ervoor gezorgd hebben dat wij kunnen voortborduren op hun erfenis? Ga dan mee met de tour '10 Amsterdamse vrouwen in de 20e eeuw'! De kosten bedragen 17,50, inclusief 1 koffie, thee, chocolademelk of frisdrank. De tour begint om 13.00 op het binnenplein van het Amsterdam Museum en eindigt daar weer om 15.30. De eerstvolgende tour is op Internationale Vrouwendag, 8 maart! De overige data vind je in de agenda.

Dagtour '13 Amsterdamse vrouwen in de geschiedenis'

Wil je verhalen horen over inspirerende vrouwen van vroeger en van nu, genieten van het moois dat Amsterdam te bieden heeft, netwerken met andere vrouwen en pauzeren met een heerlijke lunch? Geef je dan op voor dit evenement!

Aan het eind van de dag ga je naar huis met een hoofd vol inspiratie, een of meer nieuwe samenwerkingscontacten en veel meer kennis over wat onze voorgangsters allemaal al voor elkaar kregen. Lijkt je dat wat? Meld je dan aan. Er kunnen maximaal 20 vrouwen mee.

Het programma duurt van 10.30 tot 16.00.
Dat is inclusief ontvangst met koffie en gebak, een mooie en afwisselende tour langs locaties waar zeer diverse vrouwen hebben gewoond en/of gewerkt en tussendoor genieten we van een heerlijke lunch. De tour wordt afgesloten met een drankje in een authentiek café.

De kosten zijn 75 euro per persoon. De eerstvolgende datum vind je in de agenda.

Lezing 'Krachtige vrouwen in de geschiedenis'

Voor vrouwen is in de geschiedenis veel minder aandacht geweest dan voor de mannen. Een van de redenen is dat archeologen, geschiedschrijvers, journalisten en fotografen ook man zijn. Met het boek 1001Vrouwen heeft Els Kloek de kennis over vrouwen in de geschiedenis veel meer in beeld gebracht. En middels de lezing Krachtige Vrouwen lever ik ook graag een bijdrage aan de bekendheid van enkele vrouwen.

Dertien vrouwen komen aan bod in tekst en beeld. De hoogte- en dieptepunten van hun levenswandel worden onder de aandacht gebracht. Zo werd Marretje Arents opgehangen vanwege haar leidende rol in een oproer, verdiende Rachel Ruysch, ondanks een groot huishouden, veel geld  met schilderen van bosgrondjes en bloemstillevens en werd Johanna Westerdijk op haar 23e directeur van het landelijk instituut voor schimmelcultures.

De lezing duurt 2 uur, inclusief een pauze van maximaal een half uur, en kan zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. De kosten voor de lezing bedragen 130 euro, ex. BTW en reiskosten.